Základná škola s materskou školou Bajerov

Logo školy

Logo školyIMG_0716.JPG

Základná škola s materskou školou v Bajerove novým školským rokom nasmerovala svoju trajektóriu smerom k modernej vzdelávacej inštitúcii.

Škola má k tomu všetky predpoklady -šikovných žiakov, oduševnených pedagogických zamestnancov, skúsený manažment školy, podporu rodičov žiakov, zriaďovateľa školy a vedení samospráv zo spádových obcí patriacich do školského obvodu.

Riaditeľ školy začiatkom školského roka vyhlásil súťaž o logo školy. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci, pedagógovia i rodičia. Počet zapojených jednotlivcov príjemne prekvapil žiacku školskú radu, ktorá vybrala 15 najkrajších návrhov. Následne celý pedagogický kolektív určil poradie vybraných návrhov.

Riaditeľ školy pred historicky prvou imatrikuláciou žiakov prvého ročníka ocenil všetkých, ktorí sa zapojili do výzvy a prezentoval víťazné logo školy, ktoré od tohto dňa sa bude oficiálne používať.