Základná škola s materskou školou Bajerov

Historicky prvá imatrikulácia prvákov

Historicky prvá imatrikulácia prvákovIMG_0659.JPG

            V piatok 16. novembra 2018 sa v našej škole konala historicky prvá imatrikulácia žiakov prvého ročníka.

            Na príprave i realizácii tejto významnej a slávnostnej udalosti sa podieľala žiacka školská rada pod vedením koordinátorky – p. uč. J. Minaríčkovej, v spolupráci s vedením školy, triednou učiteľkou i ostatnými vyučujúcimi.

            Skôr než boli prváci slávnostne pasovaní za riadnych žiakov našej školy a stali sa členmi cechu žiackeho, museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti z matematiky, prírodovedy a cudzieho jazyka. Predviedli aj svoje spevácke umenie.

            Vedenie školy oceňuje, že slávnostné „Sľubujem!“ zaznelo aj za prítomnosti zákonných zástupcov žiakov, starých rodičov i rodinných známych zo zahraničia.

            Veríme, že si prváci i všetci prítomní odniesli z tejto udalosti pekné dojmy, na ktoré budú ešte dlho spomínať.