Základná škola s materskou školou Bajerov

Konzultácie

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove oznamujú, že

v pondelok 14.01.2019 od 14,30 - 17,00 hod. sa uskutočnia

konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.