Základná škola s materskou školou Bajerov

Pozvánka

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bajerov pozýva zákonných zástupcov žiakov školy na plenárne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo foajé školy dňa

                                                           11.02.2019 (pondelok) o 16,30 hod.

Program: 1. Otvorenie

                 2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 3. Činnosť a hospodárenie Rady rodičov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 4. Diskusia

                 5. Záver  

Po skončení plenárneho zhromaždenia sa uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia Pukavica, o. z.