Základná škola s materskou školou Bajerov

Konzultačný deň

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove

oznamujú, že 

v stredu 24.04.2019 od 14.30 hod. - 17.00 hod.

sa uskutočnia konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.