Základná škola s materskou školou Bajerov

Ocenenie pre náš školský časopis

Čestné uznanie-časopis.jpgNaša škola sa zapojila do krajskej súťaže školských časopisov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pod názvom Perohryz 2019. Tohto roku súťažilo spolu 30 časopisov Košického a Prešovského kraja. Časopisy hodnotila štvorica porotcov – renomovaných novinárov. Veľmi nás teší, že aj náš školský časopis Stopa porotcov zaujal. Získali sme čestné uznanie.

Ďakujeme všetkým – žiakom aj učiteľom, ktorí pravidelne prispievajú do časopisu alebo sa akoukoľvek inou formou podieľajú na jeho tvorbe. Sme radi, že aj takýmto spôsobom prezentujeme našu školu, šírime dobré meno a zanechávame pozitívnu STOPU.