Základná škola s materskou školou Bajerov

Konzultácie

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove 

oznamujú, že

v pondelok 17.06.2019 od 14:30 hod. do 16:30 hod. 

sa uskutočnia konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.