Základná škola s materskou školou Bajerov

Vážení rodičia!

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční 

v utorok 15.10.2019 o 16:00 hod.

vo foajé školy.

Na plenárnej schôdzi Vám budú prezentované všetky dôležité informácie a
praktické ukážky týkajúce sa zavádzania
  elektronického systému evidencie dochádzky žiakov a výdaja obedov žiakom školy prostredníctvom čipových kariet (ISIC).

  Vaša účasť je veľmi dôležitá. Tešíme sa na stretnutie s Vami.