Základná škola s materskou školou Bajerov

Elektronické vzdelávanie

Riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov pripomína všetkým žiakom školy, že pani ministerka školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Všetci pedagogickí zamestnanci v čase prerušeného vyučovania sú povinní zabezpečiť také formy vzdelávania žiakov, ktoré budú kompenzovať fakt, že žiaci nie sú fyzicky v škole. Škola dňom 16.3.2020 prechádza na elektronickú formu vzdelávania. Učitelia dňa 13.3.2020 informovali žiakov školy ako bude vzájomná komunikácia prebiehať. Úlohy budú zadávané a kontrolované elektronicky.