Základná škola s materskou školou Bajerov

Oznam

Riaditeľ ZŠ s MŠ Bajerov na základe tlačovej besedy (24.3.2020) ministra školstva Branislava Grӧhlinga oznamuje i touto formou rodičom a žiakom nasledovné:

1. Od 30. marca 2020 sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

2. Testovanie - 9 (testovanie žiakov deviateho ročníka) pre šk. rok 2019/2020 sa ruší.

3. Zápis do 1. ročníka základnej školy od 15.4. - 30.4.2020 - bez osobnej prítomnosti žiaka. Zápis vykonajú rodičia elektronicky. Prihláška je na web. stránke školy.

4. Prihlášky na stredné školy - odoslané do 15. mája 2020 - bez potvrdenia lekárom.

5. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

6. Zápis do materskej školy od 30. apríla - 31. mája 2020. Bez potvrdenia lekára, režim adaptačného pobytu dieťaťa.

7. Vysielanie pre žiakov denne v STV na 2 programe od 9,15 h. do 11,00 h.

                                                                                              PaedDr. Milan Černaj, PhD.