Základná škola s materskou školou Bajerov

Veľkonočné prázdniny

V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2019/2020:

Posledný deň vyučovania (elektronickej formy) pred začiatkom prázdnin:

8. apríl 2020 (streda)

Veľkonočné prázdniny:     9. apríl – 14. apríl 2020

Začiatok elektronickej formy vyučovania po prázdninách - 15. apríl 2020 (streda) podľa rozvrhu počas prerušenia vyučovania oznámeného prostredníctvom EduPage