Základná škola s materskou školou Bajerov

2% pre Občianske združenie Pukavica pri ZŠ s MŠ Bajerov 96

Vážení rodičia,

obdobie podávania daňových priznaní je už tu, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2019 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu PUKAVICA v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.

Tlačivo Vyhlásenie k dani: Vyhlásenie v prílohe editovateľné - vyplniť údaje OZ Pukavica

oddiel.jpg

Vzhľadom k prerušeniu vyučovania v školách navrhujeme darcom 2% pre našu školu, aby Vyhlásenie k dani s Potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti v zalepenej obálke odovzdali do schránok, resp. osobne týmto kolegom:

obce Bajerov - Bc. Erik Mruz

obec Kvačany - Mgr. Monika Lučanská

obec Brežany - Mgr. Mária Gumanová

obec Rokycany - Mgr. Lenka Bažaliková

obec Žipov - Anna Dúbravská

Termín: do 28. apríla 2020

Členovia Správnej rady O.Z. PUKAVICA pri ZŠsMŠ Bajerov 96 odovzdajú tlačivá na Daňový úrad v Prešove.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov.

Ďakujeme!