Základná škola s materskou školou Bajerov

Triedne aktívy online

Oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že i počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa uskutočnia online triedne aktívy. Realizácia triednych aktívov bude

dňa 30. apríla 2020.

Čas konania a spôsob aktívnej účasti zákonného zástupcu žiaka na triednom aktíve si dohodne každý triedny učiteľ.