Základná škola s materskou školou Bajerov

Začíname s 91% žiakov

Na základe výsledkov prieskumu oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že záujem o umiestnenie žiaka do školy prejavilo 91 % zákonných zástupcov žiakov prvého stupňa.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,45 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

Spoj z Rokycian ráno odchádza 7,03 hod.

Spoj z Brežian ráno odchádza 7,07 hod.

Spoj z Kvačian ráno odchádza 7,30 hod.

Spoj zo Žipova ráno odchádza 7,29 hod.

ZŠsMŠ Bajerov si do konca školského roku upravila podmienky prevádzky školy, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020.

Denne sa bude vykonávať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) a to automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (príloha, vytlačiť a vypísať) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že o umiestnenie žiaka do školského klubu prejavilo záujem 69 % zákonných zástupcov žiakov.

Školský klub detí bude pracovať v riadnom režime.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie rodiča.pdf)Vyhlásenie rodiča.pdf[ ]399 kB