Základná škola s materskou školou Bajerov

Športový deň tried

a2.jpg

25.6.2020 mali naši žiaci Športový deň tried. Žiaci sa postupne po triedach presunuli spolu so svojimi triednymi učiteľmi na svoje vopred určené stanovištia. Pri presune dodržiavali odstup v 10 minútových intervaloch. Prví išli deviataci, ktorí pripravili podmienky na športovanie a opekanie. Žiaci z triedy súťažili medzi sebou. Futbal, volejbal, vybíjaná a hry so švihadlami boli v každej časti futbalové ihriska.  Pri ohnisku sa triedy tiež zodpovedne striedali. 

Počasie nám prialo. Unavení pohybovými aktivitami sa  žiaci taktiež v odstupoch vrátili do školy.

Športu zdar!!