Základná škola s materskou školou Bajerov

Otvorenie školského roka 2020-2021

Oznamujem zákonným zástupcom našich žiakov, že slávnostné otvorenie

školského roka 2020-2021 sa uskutoční

dňa 2. septembra 2020 (streda) o 7,30 hod.

v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu.