Základná škola s materskou školou Bajerov

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Bajerov riaditeľské voľno v dňoch

22. – 23. októbra 2020 (štvrtok – piatok).

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Riaditeľské voľno.pdf)Riaditeľské voľno.pdf[ ]386 kB