Základná škola s materskou školou Bajerov

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou

od 26. októbra do 27. novembra

prechádza 2. stupeň základnej školy na dištančnú formu vzdelávania.

Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

Organizácia vyučovania - 1. stupeň základnej školy

Žiaci 1. stupňa základnej školy na základe odporúčania RÚVZ Prešov sa budú v termíne od 26.10. - 29.10.2020 vyučovať online formou. Od 3. novembra 2020 predpokladáme, že žiaci prvého stupňa sa budú vyučovať prezenčnou formou.