Základná škola s materskou školou Bajerov

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Po konzultácii z Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a zriaďovateľom školy oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov prvého stupňa, že zriaďovateľ školy na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie na škole doporučil riaditeľovi školy pokračovať v dištančnej forme vzdelávania pre žiakov prvého stupňa

v utorok 3.11. - štvrtok 5. 11. 2020