Základná škola s materskou školou Bajerov

OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že po konzultácii

s RÚVZ v Prešove a zriaďovateľom školy

žiaci 1. stupňa a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ZŠsMŠ Bajerov

nastúpia do školy po mimoriadnych školských  prázdninách

10. novembra 2020 /utorok/.

 Škola bude fungovať v riadnom režime ( materská škola, školská jedáleň,  školský klub detí) za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Výučba sa bude realizovať prezenčne podľa riadneho rozvrhu (začiatok vyučovania 7,20 hod.)                  

Žiaci 2. stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou prostredníctvom  OFFICE 365 - Teams.

Rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie  ostáva nezmenený.