Základná škola s materskou školou Bajerov

Uzavretie materskej školy

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5.1.2021 číslo: 2021/9418:1-A1810 a po konzultácii so zriaďovateľom školy riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom našich detí, že zriaďovateľ školy na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie doporučil riaditeľovi školy uzavrieť prevádzku materskej školy

od pondelka 11.1.2021.

Otvorenie prevádzky materskej školy bude na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR a MŠVVaŠ SR.