Základná škola s materskou školou Bajerov

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutím č.: 2021/9418:1-A1810 zverejneným dňa 7. januára 2021 s účinnosťou  

od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách. 

Žiaci všetkých ročníkov sa budú vyučovať dištančne podľa platného rozvrhu.