Základná škola s materskou školou Bajerov

Nebuď otrok drog

Naša škola sa zapojila do súťaže Nebuď otrok drog. Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

Opýtaj sa hviezdy: Ondrej Kandráč