Základná škola s materskou školou Bajerov

Návrat do školy od 8.2.2021

Na základe dnes MŠVVŠ SR zverejneného materiálu „Návrat do škôl 2021“ a po mimoriadnom stretnutí starostov patriacich do školského obvodu ZŠsMŠ Bajerov oznamujeme nasledovné:

V zmysle uvedeného materiálu ministerstva školstva pre umiestnenie dieťaťa v materskej škole, žiaka na prvý stupeň základnej školy a žiaka druhého stupňa základnej školy, ktorý nemá možnosť sa dištančne vzdelávať

od 8.2.2021 je podmienkou negatívny test zákonného zástupcu.

Negatívny testom sa musí preukázať aj rodič a žiak 2. stupňa ZŠ, ktorý nemá možnosť sa dištančne vzdelávať.

Starostovia našich obcí sa teraz dohodli, že testovanie zákonných zástupcov detí a žiakov našej školy sa uskutoční:

v nedeľu 7. februára 2021 od 8,00 – do 10,00 hod. v obci Rokycany.

Tohto testovania sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka (minimálne jeden) z obcí Rokycany, Bajerov, Kvačany a Žipov.

Testovania sa zúčastnia aj žiaci a rodičia žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí nemajú možnosť sa dištančne vzdelávať.

Zákonný zástupca dieťaťa (materská škola) z obce Brežany sa testuje vo svojej obci

v piatok 5.2.2021 od 18,00 – 19,00 hod.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (navrat-do-skol-od-8.2.2021.png)navrat-do-skol-od-8.2.2021.png[ ]351 kB