Základná škola s materskou školou Bajerov

Jarná škola

 Vedenie školy na podnet  MŠVVaŠ SR organizovalo  v dňoch  01. – 11.02.2021 prieskum záujmu o tzv. Jarnú školu. 

Jarná škola – v čase jarných prázdnin - mala  podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemajú prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu

Prieskumu sa zúčastnilo:  47 zákonných zástupcov našich žiakov. 

Nezáujem o jarnú školu:  37 zákonných zástupcov našich žiakov. 

Záujem o jarnú školu:      10 zákonných zástupcov ( z rôznych ročníkov; všetci žiaci aktívne  sa zúčastňujúci online vzdelávania) 

Na základe podkladov získaných od zákonných zástupcov našich žiakov a po konzultácii so zriaďovateľom našej školy sa

„Jarná škola“ neuskutoční.