Základná škola s materskou školou Bajerov

Pred a Po

33.jpgTransformácia starej školy na novú - modernejšiu začala na našej škole po výmene vedenia školy. Pozitívna zmena pokračovala aj počas koronakrízy. Zmenili sme metódy vyučovania, medzi prvými školami v okrese sme začali s online vzdelávaním počas pandémie ochorenia COVID-19. Dištančné vzdelávanie „vyhnalo“ žiakov zo škôl.         

Počas prvej aj druhej vlny koronakrízy, keď žiaci neboli v škole, vedenie školy a zriaďovateľ školy začali s premenou zastaraných priestorov školy. Za mimoriadnej angažovanosti nášho pána starostu Vladimíra Mruza doslovne nastala aj materiálna premena starej školy na novú.

Počas prvej vlny sa nám spoločne podarilo zrekonštruovať štyri triedy na druhom poschodí a vybudovať úplne nový altánok na školskom dvore, ktorý budú využívať deti z materskej školy a žiaci na vyučovaní i v školskom klube detí.

Počas druhej vlny sa nám podarilo zrekonštruovať všetky ostané triedy. Navyše sme vo všetkých triedach a na chodbách vymenili staré, hlučné a finančne neefektívne svietidlá za nové, moderné, tiché a hlavne s lepšou svietivosťou a energeticky mimoriadne úspornejšie.

Vynovené triedy už čakajú na svojich žiakov.