Základná škola s materskou školou Bajerov

2% pre Občianske združenie Pukavica pri ZŠ s MŠ Bajerov 96

Vážení rodičia, milí sponzori a darcovia!

Obdobie podávania daňových priznaní je už tu, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2020 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie

2 % zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu PUKAVICA v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.

Vzhľadom k prerušeniu vyučovania v školách navrhujeme darcom 2% pre našu školu, aby Vyhlásenie k dani s Potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdali najneskôr do 30. apríla /doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska/ alebo obidva dokumenty odovzdajte na sekretariáte školy do 21. apríla 2021.

Členovia Správnej rady O.Z. PUKAVICA pri ZŠsMŠ Bajerov 96 odovzdajú tlačivá na Daňový úrad v Prešove.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov.

Ďakujeme!

Príloha: Tlačivo Vyhlásenie k dani

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pukavica.pdf)Pukavica.pdf[ ]117 kB