Základná škola s materskou školou Bajerov

Obnovené vyučovanie od 19.4.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie

Prezenčne:

  • Materské školy, špeciálne materské školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
  • Základné školy– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (okrem "čiernych" okresov) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
  • Špeciálne základné školy,
  • Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
  • Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky.

Dištančne:

  • ZŠ – II. stupeň (žiaci iných ako končiacich ročníkov) a žiaci končiacich ročníkov základných škôl v "čiernom" okrese,
  • ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
  • Jazykové školy-okrem konania štátnej jazykovej skúšky (tie je možné vykonávať prezenčne).

Príloha – čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 1 stupeň – 11C, 2 stupeň – 8A.  

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (1_stupen_11C.pdf)1_stupen_11C.pdf[ ]689 kB
Stiahnuť tento súbor (2_stupen_8A.pdf)2_stupen_8A.pdf[ ]691 kB