Základná škola s materskou školou Bajerov

Testovanie 9 prebehne na reprezentatívnej vzorke

Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (T9 2021) známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy. 

Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021. 

Škola si bude môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa jej potrieb. „Žiaci budú tiež vyplňovať dotazník, cez ktorý chceme zistiť ich názory a skúsenosti s dištančným vzdelávaním v tomto roku. Na základe odpovedí žiakov získame dôležité informácie, ktoré nám umožnia vyhodnotiť dištančné vzdelávanie v posledných mesiacoch,“ uviedol minister školstva.