Základná škola s materskou školou Bajerov

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
                                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
p o s k y t u j e

z prevádzkových dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Bajerov riaditeľské voľno v dňoch
 
15. – 16. novembra 2021 (pondelok – utorok).
 
Nástup do školy bude 18.11.2021.