Základná škola s materskou školou Bajerov

OZNAM

Riaditeľstvo školy, v zmysle Školského semaforu a na základe  konzultácie so zriaďovateľom školy,

oznamuje, že v dňoch

23. - 26.11.2021

bude výchovno - vzdelávací proces prebiehať v obmedzenom režime

z dôvodu dvoch pozitívne testovaných zamestnancov na ochorenie Covid 19 - jeden v  školskej kuchyni a jeden pedagogický zamestnanec a ďalších pedagogických zamestnancov neprítomných z rôznych dôvodov. 

1. stupeň podľa rozvrhu - maximálne 5  vyučovacích hodín denne,

2. stupeň 5 vyučovacích hodín.

ŠKD a záujmové útvary v uvedenom termíne nebudú v prevádzke.

Na základe karanténnych opatrení bude prevádzka v ŠJ v termíne od  23. – 26.11.2021 zatvorená.