Základná škola s materskou školou Bajerov

Spolupráca našej školy s organizáciou EduRoma

IMG-9595.jpgDňa 3.12.2021 zástupca organizácie EduRoma p. Mgr. Roman Eštočák odovzdal nové mobilné telefóny s pripojením na internet 6 našim žiakom, ktorí sú z vylúčených komunít a ktorí sú zapojení do doučovacieho programu O krok pokrok. Ide o projekt Digitálnej inklúzie, ktorý modeluje spôsob efektívnejšieho zapojenia žiakov z MRK do hlavného prúdu vzdelávania.

ĎAKUJEME organizácií EduRoma a spoločnosti Orange Slovensko!