Základná škola s materskou školou Bajerov

OZNAM

1.
Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov, že na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.12.2021, číslo: 2021/21911:2-A1810 žiaci druhého stupňa

                                                       od 13.12.2021 – do 17.12.2021


budú mať dištančné vzdelávanie. Rozvrh bol publikovaný na EduPage aj prostredníctvom triednych učiteľov.
Žiaci piateho ročníka budú mať 12 hodín týždenne.
Žiaci šiesteho až deviateho ročníka budú mať 15 hodín týždenne.
2.
Žiaci prvého stupňa budú mať v týždni od 13.12. – do 17.12.2021 prezenčné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh je publikovaný na EduPage aj prostredníctvom triednych učiteliek.
3.
Školský klub detí bude mať prevádzku v sprísnenom režime:
I. oddelenie - žiaci prvého a štvrtého ročníka – vychovávateľka p. Mgr. Timočková.
II. oddelenie – žiaci druhého ročníka - vychovávateľka p. Mgr. Miščíková.
III. oddelenie - žiaci tretieho ročníka - vychovávateľka p. Mgr. Gumanová.

Prevádzka školského klubu:
I. oddelenie - žiaci prvého a štvrtého ročníka – do 15,00 hod.
II. oddelenie – žiaci druhého ročníka - do 16,00 hod.
III. oddelenie - žiaci tretieho ročníka - do 15,00 hod.
4.
Materská škola je v riadnej prevádzke.
5.
Školská jedáleň je v prevádzke len pre žiakov prezenčnej formy vzdelávania.