Základná škola s materskou školou Bajerov

Vyhláška ÚVZ SR č. 3/2022

Vzhľadom na ďalšiu novú vyhlášku ÚVZ SR č. 3/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vám dávame do pozornosti nasledujúce informácie:

  • Žiak základnej školy má podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR (od 17.1.2022) v priestoroch školy stále povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.
  • Povinnosť sa NEVZŤAHUJE na:

a) deti do 6 rokov veku,

b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,

c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  • V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma.

Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je:

• oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

• kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.