Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám2018-11-19 12.03.07.jpg

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (19. – 23.11.2018) sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu bola pre žiakov pripravená rozhlasová relácia, nástenka k danej téme a žiaci jednotlivých tried vytvorili plagáty – Drogy očami žiakov.

Poznaj svoje mesto Prešov

Poznaj svoje mesto Prešov - súťažp5.jpg

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov dňa 23.10.2018 v  rámci dní PSK organizovala súťaž Poznaj svoje mesto, ktorej sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy. Súťažné úlohy boli zamerané na nájdenie zaujímavých historických objektov, pamätných tabúľ mesta a riešení hádaniek.Súťažilo sa o čas, ale zároveň sa hodnotilo aj splnenie úloh. Objekty, ktoré bolo potrebné nájsť sa nachádzali v časti Hlavnej ulice od Tesca po Bosákovu banku, od Floriánovej brány po Konštantínovu ulicu. Cieľom súťaže bolo spoznať mesto Prešov a pritom sa nestratiť. Za účasť v súťaži sme boli odmenení diplomami.

Projekt Svet okolo nás

Projekt Svet okolo nás - Kuba – dve tváre slobodyIMG_20181108_100008.jpg

Dňa 8. novembra 2018 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom programe Svet okolo nás s názvom Kuba – dve tváre slobody. Prostredníctvom zaujímavej projekcie, fotografií, schém, animácií doplnených autentickou hudbou a zvukmi sa dozvedeli základné geografické fakty, stručnú históriu, informácie o obyvateľstve, náboženstve a politických problémoch Kuby. V závere sme sa zapojili do diskusie. Uvedená projekcia tak umožnila našim žiakom rozšíriť si vedomosti z učiva.

Imatrikulácia

Základná škola s materskou školou Bajerov

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

srdečne Vás pozývame

Kedy? 16. novembra 2018 o 11:15 hod.          

Kde? Vo foajé školy

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

(Testovanie 5 – 2018)

sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční

21. novembra 2018. 

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka . Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 5 - 2018 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Školské kolo olympiády v ANJ

Školské kolo v ANJ20181112_131359.jpg

Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V priestoroch digitálnej jazykovej učebne si žiaci preverili svoje vedomosti.

V kategórii 1B sa školského kola zúčastnili z VIII. A  Zuzka Mruzová, Ľuboš Javorský , Roderik Magáč a z IX.A Soňa Fedorová.

Testované boli všetky jazykové zručnosti, a to tak ústne ( role play, picture story) ako aj písomne ( čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba).

Najväčšie vedomosti, pestrosť slov a presnosť v gramatických štruktúrach preukázala žiačka Soňa Fedorová. Dosiahnuté body jej s ľahkosťou postačujú na postup na obvodné kolo OAJ.

Srdečne gratulujeme a prajeme víťazke čo najlepšie umiestnenie na obvodnom kole.