Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Deti z MŠ v divadle

Deti z materskej školy v divadle136.jpg

Ako išlo vajce na vandrovku. Téma príbehu je aktuálna aj dnes. Ľudia cestujú za prácou, za štúdiom, za oddychom. A preto divadlo Babadlo využilo tento príbeh o statočnom slovenskom vajci, ktoré sa pobralo do sveta a stretlo zvieratá rôznych národností.

MŠ Svetlonos

Svetlonos 24. 10. 2018SAM_2909.JPG

Tekvice sme pripravili,

všetkých sme tu privítali.

Nožíky si naostrili,

prírodniny pripravili,

fantáziu popustili.

Svetlonosov vytvorili,

chodbu s nimi vyzdobili.

MŠ Šarkaniáda

V piatok nám počasie vyšlo, iba vetru sa nechce fúkať.SAM_2895.JPG

Ale my sme si aj tak pomohli.

,,Lietali“ sme z kopca ako vtáci.

Imatrikulácia

Základná škola s materskou školou Bajerov

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

srdečne Vás pozývame

Kedy? 16. novembra 2018 o 11:15 hod.          

Kde? Vo foajé školy

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

(Testovanie 5 – 2018)

sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční

21. novembra 2018. 

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka . Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 5 - 2018 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Školské kolo olympiády v ANJ

Školské kolo v ANJ20181112_131359.jpg

Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V priestoroch digitálnej jazykovej učebne si žiaci preverili svoje vedomosti.

V kategórii 1B sa školského kola zúčastnili z VIII. A  Zuzka Mruzová, Ľuboš Javorský , Roderik Magáč a z IX.A Soňa Fedorová.

Testované boli všetky jazykové zručnosti, a to tak ústne ( role play, picture story) ako aj písomne ( čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba).

Najväčšie vedomosti, pestrosť slov a presnosť v gramatických štruktúrach preukázala žiačka Soňa Fedorová. Dosiahnuté body jej s ľahkosťou postačujú na postup na obvodné kolo OAJ.

Srdečne gratulujeme a prajeme víťazke čo najlepšie umiestnenie na obvodnom kole.