Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Spolupráca našej školy s organizáciou EduRoma

IMG-9595.jpgDňa 3.12.2021 zástupca organizácie EduRoma p. Mgr. Roman Eštočák odovzdal nové mobilné telefóny s pripojením na internet 6 našim žiakom, ktorí sú z vylúčených komunít a ktorí sú zapojení do doučovacieho programu O krok pokrok. Ide o projekt Digitálnej inklúzie, ktorý modeluje spôsob efektívnejšieho zapojenia žiakov z MRK do hlavného prúdu vzdelávania.

ĎAKUJEME organizácií EduRoma a spoločnosti Orange Slovensko!

Rozhodnutie ministra školstva

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov nové informácie, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga zo včera -t.j. 26.11.2021:

1.

Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školská jedáleň a školský klub detí sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti (v prílohe).

2.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách

                        v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

3.

Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

4.

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa §

144 ods. 10 školského zákona

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich

vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich

vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (5-6-ročné deti v materskej škole),

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné (deti od 3-5 rokov).

5.

Činnosť krúžkov v škole je počas nasledujúcich týždňov zastavená z dôvodu „nemiešania“ žiakov z rôznych ročníkov a zníženia času stráveného žiakom v škole.

6.

Na základe rozhodnutia ministra školstva a novej legislatívy platnej v čase núdzového stavu bude školský klub detí (ŠKD) rozdelený do troch oddelení nasledovne:

- Prvé oddelenie - prváci a štvrtáci (je to jedna trieda)- od pondelka je vychovávateľkou p.              

                             Mgr. Miščíková;

- Druhé oddelenie - druháci - od pondelka je vychovávateľkou p. Mgr. Gumanová;

- Tretie oddelenie - tretiaci - od pondelka je vychovávateľkou p. Mgr. Timočková.

OZNAM

Riaditeľstvo školy, v zmysle Školského semaforu a na základe  konzultácie so zriaďovateľom školy,

oznamuje, že v dňoch

23. - 26.11.2021

bude výchovno - vzdelávací proces prebiehať v obmedzenom režime

z dôvodu dvoch pozitívne testovaných zamestnancov na ochorenie Covid 19 - jeden v  školskej kuchyni a jeden pedagogický zamestnanec a ďalších pedagogických zamestnancov neprítomných z rôznych dôvodov. 

1. stupeň podľa rozvrhu - maximálne 5  vyučovacích hodín denne,

2. stupeň 5 vyučovacích hodín.

ŠKD a záujmové útvary v uvedenom termíne nebudú v prevádzke.

Na základe karanténnych opatrení bude prevádzka v ŠJ v termíne od  23. – 26.11.2021 zatvorená.

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
                                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
p o s k y t u j e

z prevádzkových dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Bajerov riaditeľské voľno v dňoch
 
15. – 16. novembra 2021 (pondelok – utorok).
 
Nástup do školy bude 18.11.2021.

 

Prepisujeme históriu, padol nový rekord!

Naša základná škola sa pravidelne zapája aj do činností zameraných na ochranu životného prostredia. Pamätným dňom sa stal 22. október 2021, kedy sme oficiálne vyhodnotili tradičný zber papiera.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou! Aktívnym prístupom sa žiakom spoločne podarilo vyzberať 1899,6 kg papiera.

Do zberu papiera sa zapojili títo žiaci:

I. stupeň:    

 1. Martin Dolinský (III. A) – 221, 5 kg
 2. Tamara Jakubiková (I. A) – 165 kg
 3. Martin Jakubik (II. A) – 28,2 kg
 4. Samuel Vida (I. A) – 15,5 kg
 5. Timea Tomaščinová (III. A) – 9,8 kg
 6. Jakub Gajdoš (II. A) – 6 kg

II. stupeň:

 1. Filip Jakubik (VI. A) – 428 kg
 2. Alex Martin Saloky (V. A) – 322,5 kg
 3. Timea Mruzová (VII. A) – 284,5 kg
 4. Viktória Váhovská (VIII. A) – 99,1 kg
 5. Dominika Tarjanová (VIII. A) – 94,7 kg
 6. Soňa Timková (V. A) – 84,8 kg
 7. Katarína Homoľová (IX. A) – 68,6 kg
 8. Alžbeta Magdová (V. A) – 28 kg
 9. Patrícia Rusinková (VII. A) – 23,4 kg
 10. Adam Dvorščák (VIII. A) – 7,5 kg
 11. Tomáš Kovaľ (VI. A) – 6,5 kg
 12. Filip Štofanko (V. A) – 6,4 kg
 13. Jakub Ginter (VI. A) – 4,2 kg
 14. Marek Husar (V. A) – 3 kg
 15. Tomáš Šoltis (V. A) – 2,2 kg

A takto vyzerá poradie tried:

1. V.A - 446,9 kg        5. VIII.A - 201,3 kg

2. VI.A - 438,7 kg       6. I.A - 165 kg

3. VII.A - 307,9 kg      7. IX.A - 68,6 kg

4. III.A - 237 kg           8. II.A - 34,2 kg

Ďakujeme všetkým, ktorí sa – hoci len malým množstvom – zapojili do zberu a tým prispeli k ochrane životného prostredia. Ušetrili sme nejeden strom!

Prvá absolventka Detskej Univerzity Komenského 2021

diplom.jpgNaša žiačka  Dominika Tarjanová je prvou žiačkou ZŠsMŠ Bajerov, ktorá sa stala absolventkou Detskej Univerzity Komenského 2021. Veríme, že sa stane aj ozajstnou absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave.

Dominike  blahoželáme a prajem veľa úspechov!

Kolektív pedagógov ZŠsMŠ Bajerov