Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutím č.: 2021/9418:1-A1810 zverejneným dňa 7. januára 2021 s účinnosťou  

od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách. 

Žiaci všetkých ročníkov sa budú vyučovať dištančne podľa platného rozvrhu.

Uzavretie materskej školy

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5.1.2021 číslo: 2021/9418:1-A1810 a po konzultácii so zriaďovateľom školy riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom našich detí, že zriaďovateľ školy na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie doporučil riaditeľovi školy uzavrieť prevádzku materskej školy

od pondelka 11.1.2021.

Otvorenie prevádzky materskej školy bude na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR a MŠVVaŠ SR.

Výsledky dotazníka

Na základe výsledkov dotazníka (elektronická a printová forma), ktorým sme zisťovali záujem  rodičov a žiakov  nechať sa dobrovoľne otestovať pred nástupom do školy vám oznamujeme: 

  1. Nezáujem o testovanie zákonných zástupcov a žiakov: 55,8 % 
  2. Záujem o testovanie zákonných zástupcov a žiakov: 41,5 % 

    Na základe uvedeného žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. 

Vianočná súťaž s ISIC

Vianoce ISIC EURO26.jpgMilí žiaci a držitelia karty ISIC , 

čas Vianoc sa nezadržateľne  blíži a  s ňou aj túžba obdarovať svojich blízkych niečím, čo ich srdce poteší a zahreje. 

Karta ISIC , ktorá Vám celoročne ponúka zľavy do vybraných obchodov prichádza s vianočnou súťažou, ktorá poteší hneď dvakrát.:)
Všetky informácie nájdete na https://isic.sk/velka-vianocna-sutaz-2020/