Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Elektronické vzdelávanie

Riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov pripomína všetkým žiakom školy, že pani ministerka školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Všetci pedagogickí zamestnanci v čase prerušeného vyučovania sú povinní zabezpečiť také formy vzdelávania žiakov, ktoré budú kompenzovať fakt, že žiaci nie sú fyzicky v škole. Škola dňom 16.3.2020 prechádza na elektronickú formu vzdelávania. Učitelia dňa 13.3.2020 informovali žiakov školy ako bude vzájomná komunikácia prebiehať. Úlohy budú zadávané a kontrolované elektronicky.

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

 V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 12.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

Kompletné znenie usmernenia https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/ 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (covi19.jpg)covi19.jpg[ ]52 kB

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročník

Dňa 1. apríla 2020  sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov

9. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 9 – 2020

Testovanie  je určené  žiakom  9. ročníka. 

Žiaci  budú testovaní z predmetov 

matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 9 - 2020 nájdete 

na stránke www.nucem.sk.

Oznam

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bajerov

p o s k y t u j e

riaditeľské voľno  žiakom školy

v dňoch  29. – 31.01.2020

/streda – piatok/

                          z dôvodu vysokého počtu neprítomných žiakov  na vyučovaní zapríčineného  ochorením na  chrípku.

                        V čase chrípkových prázdnin bude mimo prevádzky  školská jedáleň, školský klub detí a materská škola.