Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Veľkonočné prázdniny

V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2019/2020:

Posledný deň vyučovania (elektronickej formy) pred začiatkom prázdnin:

8. apríl 2020 (streda)

Veľkonočné prázdniny:     9. apríl – 14. apríl 2020

Začiatok elektronickej formy vyučovania po prázdninách - 15. apríl 2020 (streda) podľa rozvrhu počas prerušenia vyučovania oznámeného prostredníctvom EduPage

CPPPaP Prešov - informácia k školskej spôsobilosti

Vážení rodičia.

V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

v CPPPaP Prešov (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

  1. Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle: https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;
  2. Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte;
  3. Využite mailovú adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. na objednanie sa.

Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

Oznam

Riaditeľ ZŠ s MŠ Bajerov na základe tlačovej besedy (24.3.2020) ministra školstva Branislava Grӧhlinga oznamuje i touto formou rodičom a žiakom nasledovné:

1. Od 30. marca 2020 sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

2. Testovanie - 9 (testovanie žiakov deviateho ročníka) pre šk. rok 2019/2020 sa ruší.

3. Zápis do 1. ročníka základnej školy od 15.4. - 30.4.2020 - bez osobnej prítomnosti žiaka. Zápis vykonajú rodičia elektronicky. Prihláška je na web. stránke školy.

4. Prihlášky na stredné školy - odoslané do 15. mája 2020 - bez potvrdenia lekárom.

5. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

6. Zápis do materskej školy od 30. apríla - 31. mája 2020. Bez potvrdenia lekára, režim adaptačného pobytu dieťaťa.

7. Vysielanie pre žiakov denne v STV na 2 programe od 9,15 h. do 11,00 h.

                                                                                              PaedDr. Milan Černaj, PhD.

Elektronické vzdelávanie

Riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov pripomína všetkým žiakom školy, že pani ministerka školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Všetci pedagogickí zamestnanci v čase prerušeného vyučovania sú povinní zabezpečiť také formy vzdelávania žiakov, ktoré budú kompenzovať fakt, že žiaci nie sú fyzicky v škole. Škola dňom 16.3.2020 prechádza na elektronickú formu vzdelávania. Učitelia dňa 13.3.2020 informovali žiakov školy ako bude vzájomná komunikácia prebiehať. Úlohy budú zadávané a kontrolované elektronicky.