Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Vianočný vinš

riaditel_3.jpgVianočný vinš si prizval koledu:

vraj pôjdu, kam ich oči povedú,

hornatým krajom, šírou rovinou, 

s tou tisícročia starou novinou,

že časy sviatkov ľuďom nastali. 

Dieťatko narodené v maštali

svet požehnáva znova pokojom.

Nech privíta ho každý po svojom,

a nech mu lásku sveta popraje.

Ako ono symbolom dobra je

nech dobrá vôľa k nám si prisadne 

a skutky naše nech sú príkladné,

nech k našim  blížnym cestu zaviatu

vyznačia v snehu stopy návratu.

Vianočný stromček nech nám zarodí,

nech stôl je štedrý ako na hody 

a v dušiach našich dobrá pohoda

nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Dňa 20. novembra 2019 sa uskutoční

celoslovenské testovanie žiakov

5. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 5 – 2019

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka. 

Žiaci  budú testovaní z predmetov 

matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 5 - 2019 nájdete 

na stránke www.nucem.sk.

Vážení rodičia!

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční 

v utorok 15.10.2019 o 16:00 hod.

vo foajé školy.

Na plenárnej schôdzi Vám budú prezentované všetky dôležité informácie a
praktické ukážky týkajúce sa zavádzania
  elektronického systému evidencie dochádzky žiakov a výdaja obedov žiakom školy prostredníctvom čipových kariet (ISIC).

  Vaša účasť je veľmi dôležitá. Tešíme sa na stretnutie s Vami.