Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Konzultačný deň

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove

oznamujú, že 

v stredu 24.04.2019 od 14.30 hod. - 17.00 hod.

sa uskutočnia konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.

Pozvánka

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bajerov pozýva zákonných zástupcov žiakov školy na plenárne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo foajé školy dňa

                                                           11.02.2019 (pondelok) o 16,30 hod.

Program: 1. Otvorenie

                 2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 3. Činnosť a hospodárenie Rady rodičov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 4. Diskusia

                 5. Záver  

Po skončení plenárneho zhromaždenia sa uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia Pukavica, o. z.

Rodičia deťom

49446048_236149500649403_8351717172979957760_n.jpgDňa 26.12.2018 sa pod záštitou Rady rodičov ZŠ s MŠ Bajerov a OcÚ Bajerov uskutočnila "Štefanská zábava". 

Výťažok z tohto vydareného podujatia bol venovaný ZŠ s MŠ Bajerov na podporu plaveckého výcviku, lyžiarského výcvikového kurzu a školy v prírode.

Konzultácie

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove oznamujú, že

v pondelok 14.01.2019 od 14,30 - 17,00 hod. sa uskutočnia

konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.