Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Finančná gramotnosť na I. stupni

7.12.2018  žiaci48099833_2372279136178924_7130187573023997952_n.jpg I. stupňa absolvovali deň Finančnej gramotnosti. Na prvej hodine si pozreli prezentáciu, kde sa oboznámili prístupnou formou s tým, čo to finančná gramotnosť je, načo sú peniaze potrebné a odkiaľ ich získavame a tiež sa oboznámili s naším platidlom - eurom. Po prezentácii triedne pani učiteľky vysvetľovali žiakom v svojich triedach jednotlivé témy a upevňovali poznatky pomocou pracovných listov a hier. Žiaci boli aktívni a hry na obchod, milionára a iné sa im veľmi páčili.

Stretnutie s Mikulášom

Všetci vim10.jpgeme, že 6. december nie je len taký obyčajný deň. Preto deti a žiaci už od rána netrpezlivo očakávali jeho príchod a dúfali, že nás oteší sladkosťami. Dočkali sa! Mikuláš prišiel a mal aj svojich pomocníkov – anjelov a čertov. Čerti tým menej poslušným pomaľovali líčka uhlím. Niektorých si aj chceli vziať so sebou, ale, našťastie, sa im to nepodarilo. Anjeli všetkých odmeňovali. Žiaci sa odvďačili básničkou alebo pesničkou. Mikulášovi a jeho pomocníkom veľmi pekne ďakujeme a veríme, že nás o rok navštívi znova.

Vianočná burza

Vianočná burza20181206_112127.jpg

Žiaci piateho až ôsmeho ročníka sa pričinili o krásu a bohatosť našej vianočnej burzy. Vložili do výroby vianočných svietnikov svoju šikovnosť a kreativitu, aby aj oni tak prispeli k pokojnej atmosfére domova počas Vianoc.

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť47577849_326857867919496_270305708098977792_n[1].jpg

            Dňa 7.12.2018 sa realizovala na našej škole 1.časť kurzu EURO, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 1.a 2.stupňa.

E= euro, U= úspech, R= rozum, O= obchod.

            Cieľom projektu bolo žiakom nielen vysvetliť jednotlivé  názvy z oblasti finančného trhu, ale hlavne ich naučiť správne hospodáriť s financiami.

Naším heslom je:

„Nestačí peniaze a majetok vlastniť, ale je potrebné vedieť s nimi ďalej správne hospodáriť.“

A túto cestu sme sa snažili ukázať našim žiakom. V rámci projektu sa uskutočnilo aj rozhlasové vysielanie na tému Význam finančnej gramotnosti a beseda o Vývoji peňazí.

Druhá časť kurzu sa uskutoční v júni 2019.

Historicky prvá imatrikulácia prvákov

Historicky prvá imatrikulácia prvákovIMG_0659.JPG

            V piatok 16. novembra 2018 sa v našej škole konala historicky prvá imatrikulácia žiakov prvého ročníka.

            Na príprave i realizácii tejto významnej a slávnostnej udalosti sa podieľala žiacka školská rada pod vedením koordinátorky – p. uč. J. Minaríčkovej, v spolupráci s vedením školy, triednou učiteľkou i ostatnými vyučujúcimi.

            Skôr než boli prváci slávnostne pasovaní za riadnych žiakov našej školy a stali sa členmi cechu žiackeho, museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti z matematiky, prírodovedy a cudzieho jazyka. Predviedli aj svoje spevácke umenie.

            Vedenie školy oceňuje, že slávnostné „Sľubujem!“ zaznelo aj za prítomnosti zákonných zástupcov žiakov, starých rodičov i rodinných známych zo zahraničia.

            Veríme, že si prváci i všetci prítomní odniesli z tejto udalosti pekné dojmy, na ktoré budú ešte dlho spomínať.