Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Úcta k starším v Bajerove

Úcta k starším v Bajerove

IMG_20181021_151419.jpg

Vážme si starých ľudí, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť. Našim starkým prejavujeme úctu a lásku nie iba jeden deň, či mesiac v roku, ale stále!

Aj naša škola sa zapojila s programom ku Dňu úcty v našej obci. Program sa konal 21.10. 2018 v kultúrnom dome v obci Bajerov. Prítomných si naši žiaci uctili básňami, spevom a tancom. Po školskom programe vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy s hrou na hudobných nástrojoch, tancom a spevom. Krátkym vystúpením potešili starších aj ľudový súbor Bajerovčan a spevácky súbor Pukavica.

V závere pán starosta Mruz zablahoželal jubilantom a poďakoval deťom za krásny program.

A na záver PRAVDIVÉ príslovie:

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe sám!!!

Mimoriadne triedne AKTÍVY

Vážení rodičia žiakov piateho a deviateho ročníka,
pozývame Vás na mimoriadne triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia v pondelok 08. 10. 2018 o 16, 30 hod. v triedach daných ročníkov.

Pozvánka na otvorenie šk. roka 2018/2019

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vedenie školy srdečne pozýva všetkých žiakov a ich  rodičov na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční v budove školy

 3. septembra 2018 o 7,30 hod.

 

                                                                                   PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy