Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Logo školy

Logo školyIMG_0716.JPG

Základná škola s materskou školou v Bajerove novým školským rokom nasmerovala svoju trajektóriu smerom k modernej vzdelávacej inštitúcii.

Škola má k tomu všetky predpoklady -šikovných žiakov, oduševnených pedagogických zamestnancov, skúsený manažment školy, podporu rodičov žiakov, zriaďovateľa školy a vedení samospráv zo spádových obcí patriacich do školského obvodu.

Riaditeľ školy začiatkom školského roka vyhlásil súťaž o logo školy. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci, pedagógovia i rodičia. Počet zapojených jednotlivcov príjemne prekvapil žiacku školskú radu, ktorá vybrala 15 najkrajších návrhov. Následne celý pedagogický kolektív určil poradie vybraných návrhov.

Riaditeľ školy pred historicky prvou imatrikuláciou žiakov prvého ročníka ocenil všetkých, ktorí sa zapojili do výzvy a prezentoval víťazné logo školy, ktoré od tohto dňa sa bude oficiálne používať.

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám2018-11-19 12.03.07.jpg

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (19. – 23.11.2018) sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu bola pre žiakov pripravená rozhlasová relácia, nástenka k danej téme a žiaci jednotlivých tried vytvorili plagáty – Drogy očami žiakov.

Poznaj svoje mesto Prešov

Poznaj svoje mesto Prešov - súťažp5.jpg

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov dňa 23.10.2018 v  rámci dní PSK organizovala súťaž Poznaj svoje mesto, ktorej sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy. Súťažné úlohy boli zamerané na nájdenie zaujímavých historických objektov, pamätných tabúľ mesta a riešení hádaniek.Súťažilo sa o čas, ale zároveň sa hodnotilo aj splnenie úloh. Objekty, ktoré bolo potrebné nájsť sa nachádzali v časti Hlavnej ulice od Tesca po Bosákovu banku, od Floriánovej brány po Konštantínovu ulicu. Cieľom súťaže bolo spoznať mesto Prešov a pritom sa nestratiť. Za účasť v súťaži sme boli odmenení diplomami.

Projekt Svet okolo nás

Projekt Svet okolo nás - Kuba – dve tváre slobodyIMG_20181108_100008.jpg

Dňa 8. novembra 2018 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom programe Svet okolo nás s názvom Kuba – dve tváre slobody. Prostredníctvom zaujímavej projekcie, fotografií, schém, animácií doplnených autentickou hudbou a zvukmi sa dozvedeli základné geografické fakty, stručnú históriu, informácie o obyvateľstve, náboženstve a politických problémoch Kuby. V závere sme sa zapojili do diskusie. Uvedená projekcia tak umožnila našim žiakom rozšíriť si vedomosti z učiva.

Imatrikulácia

Základná škola s materskou školou Bajerov

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

srdečne Vás pozývame

Kedy? 16. novembra 2018 o 11:15 hod.          

Kde? Vo foajé školy

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

(Testovanie 5 – 2018)

sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční

21. novembra 2018. 

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka . Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 5 - 2018 nájdete na stránke www.nucem.sk.