Základná škola s materskou školou Bajerov

Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci

Vedúci pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ

Mgr. Monika Lučanská

zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Kategória

Pozícia

Mgr. Andrea Breznoščáková

Mgr. Mária Fečová

učiteľka

                    učiteľka

tr. uč. II. A

    zastupujúca tr. uč. II.A

Mgr. Anna Moskaľová

učiteľka

tr. uč. I. A

Mgr. Valéria Maláková

učiteľka

tr. uč. III. A, IV. A

Mgr. Jaroslav Kollár

učiteľ

tr. uč. V. A

Mgr. Erik Mruz

učiteľ

tr. uč. VI. A

Mgr. Jarmila Minarčíková

učiteľka

tr. uč. VII. A

Mgr. Kamila Miščíková

učiteľka

tr. uč. VIII. A

Mgr. Anna Kupská

učiteľka

tr. uč. IX. A

Mgr. Lenka Bažaliková

učiteľka

tr. uč. I. Š /6., 8. roč./

Mgr. Kamila Sekeráková

učiteľka

tr. uč. II. Š /7. roč./

Mgr. Denisa Timočková

učiteľka

Mgr. Martin Ferčák

učiteľ

Mgr. Patrik Palčo

učiteľ

Mgr. Martin Chalupka

učiteľ

Marta Tomečková

vychovávateľka ŠKD

Martina Štofanová

vychovávateľka ŠKD

Mgr. Viktória Blichová

    školský špeciálny pedagóg

Mgr. Miroslava Mattová

asistentka učiteľa

Mgr. Mária Slobodová

asistentka učiteľa 

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Martina Bednárová

ekonomicko-administratívna a personálna referentka školy

Marek Barník

školník, údržbár, kurič

Slávka Mruzová

upratovačka

Regína Bombová

upratovačka