Základná škola s materskou školou Bajerov

Zamestnanci školy

Pedagogickí a odborní zamestnanci

Pracovné zaradenie

Triednictvo

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ

Mgr. Monika Lučanská

zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Mgr. Valéria Maláková

učiteľka

I. A

Mgr. Anna Moskaľová

učiteľka

II.A (2. a 3. roč.)

Mgr. Andrea Breznoščáková

učiteľka

IV. A

Mgr. Lenka Bažaliková

učiteľka

V.A

Mgr. Anna Kupská

učiteľka

VI. A

Mgr. Jaroslav Kollár

učiteľ

VII. A

Bc. Erik Mruz

učiteľ

VIII.A

Mgr. Jarmila Minarčíková

učiteľka

IX. A

Mgr. Adriána Lukáčová

učiteľka

I.Š

Mgr. Kamila Sekeráková

učiteľka

Mgr. Miroslav Marcin

učiteľ

Mgr. Patrik Palčo

učiteľ

Mgr. Martin Chalupka

učiteľ

Mgr. Jakub Klučiar

školský špeciálny pedagóg

Mgr. Denisa Timočková

asistentka učiteľa

Bc. Michaela Ondriová

vychovávateľka ŠKD

 Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Miriam Jakšová

ekonomicko-administratívna a personálna referentka školy

Štefan Bartko

školník, údržbár, kurič

  

Regina Bombová

upratovačka

Mária Trochanová

upratovačka