Základná škola s materskou školou Bajerov

Zamestnanci školy

Pedagogickí a odborní zamestnanci

Pracovné zaradenie

Triednictvo

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ

Mgr. Monika Lučanská

zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Mgr. Andrea Breznoščáková

učiteľka

I. A

Mgr. Valéria Maláková

učiteľka

II. A

Mgr. Anna Moskaľová

učiteľka

IV.A (3. a 4. roč.)

Mgr. Jarmila Minarčíková

učiteľka

V. A

Mgr. Lenka Bažaliková

učiteľka

VI.A

Mgr. Anna Kupská

učiteľka

VII. A

Mgr. Jaroslav Kollár

učiteľ

VIII. A

Mgr. Erik Mruz

učiteľ

IX.A

Mgr. Kamila Sekeráková

učiteľka

I.Š

Mgr. Jakub Klučiar

učiteľ

II.Š

Mgr. Jozefína Rečičárová

učiteľka

Mgr. Patrik Palčo

učiteľ

Mgr. Martin Chalupka

učiteľ

Mgr. Adriana Lukáčová

školský špeciálny pedagóg

Mgr. Denisa Timočková

pedagogický asistent

Martina Štofanová

pedagogický asistent

Mgr. Kamila Miščíková

vychovávateľka ŠKD

Mgr. Adriana Gumanová

vychovávateľka ŠKD

 Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Martina Bednárová

ekonomicko-administratívna a personálna referentka školy

Štefan Bartko

školník, údržbár, kurič

  

Slávka Mruzová

upratovačka

Regína Bombová

upratovačka