Základná škola s materskou školou Bajerov

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zmena č. 95/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2013 zverejňujeme výzvy:

Základná škola

Materská škola

Školská jedáleň

Školský klub detí