Základná škola s materskou školou Bajerov

Žiacka školská rada pri ZŠsMŠ Bajerov

Predseda: Patrik Vaško
Podpredseda: Anna Gáborová
Minister vzdelávania a kultúry:  Viliam Konečný
Ministerka športu:  Terézia Šoltésová
Zapisovateľka:  Adela Vašková
Pozorovatelia: Zuzana Harčárová
  Alex Martin Saloky
  Nina Ivanková
  Sofia Triščová
  Mária Giňová
  Mária Godlová
Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Jarmila Minarčíková