Základná škola s materskou školou Bajerov

Zmluvy

 

pdf icon 2013/05 Rámcová zmluva na nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 

pdf icon 2013/06 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu

pdf icon 2013/09 Zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota

pdf icon 2013/09 Zmluva o dodávke závodného stravovania

pdf icon 2013/11 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

pdf icon 2013/12 Zmluva Möbelix č.1

pdf icon 2013/12 Zmluva Möbelix č.2

pdf icon 2013/12 Zmluva RWE

pdf icon 2013/12 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky

pdf icon 2013/12 Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradený systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

 

pdf icon 2013/05 Rámcová zmluva na nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 

pdf icon 2013/06 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu

pdf icon 2013/09 Zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota

pdf icon 2013/09 Zmluva o dodávke závodného stravovania

pdf icon 2013/11 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

pdf icon 2013/12 Zmluva Möbelix č.1

pdf icon 2013/12 Zmluva Möbelix č.2

pdf icon 2013/12 Zmluva RWE

pdf icon 2013/12 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky

pdf icon 2013/12 Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradený systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

2014

pdf icon 2014/02 Zmluva o využívaní elektronických služieb UNION a.s.

pdf icon 2014/03 Zmluva o využívaní elektronických služieb Všeobecná zdravotná a.s.

pdf icon 2014/03 Zmluva o združenej dodávke plynu

pdf icon 2014/04 Zmluva na dodávku programového vybavenia IFOsoft

pdf icon 2014/05 Zmluva o združenej dodávke elektriny

pdf icon 2014/05 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu VÚB

pdf icon 2014/05 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA

pdf icon 2014/05 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná

pdf icon 2014/06 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

pdf icon 2014/06 Zmluva o vypôžičke MŠVVaŠ SR

pdf icon 2014/07 Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha"

pdf icon 2014/09 Mandátna zmluva

pdf icon 2014/09 Zmluva o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/09 Zmluva o výpožičke

pdf icon 2014/09 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/10 Dodatok č.1 k zmluve č. 50-000063294PO2013

pdf icon 2014/10 Dodatok č.1 k zmluve č. 797/2013 NÚCEM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/12 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA

pdf icon 2014/12 Rámcová dohoda - Mária Kapallová - KAPAP

pdf icon 2014/12 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - MIP, s.r.o.

2015

pdf icon Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2015)

pdf icon

2015/02 Objednávka - Východoslovenská energetika a.s.

pdf icon 2015/02 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu - RWE Gas Slovensko, s.r.o.

pdf icon 2015/02 Rámcová dohoda - Mária Kapallová - KAPAP

pdf icon 2015/02 Kúpna zmluva - GASTRO-GALAXI, s.r.o.

pdf icon 2015/03 Kúpna zmluva - Painthouse, s.r.o.

pdf icon 2015/03 Kúpna zmluva - Organika, s.r.o.

pdf icon 2015/11 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Generali Poisťovňa, a.s.

pdf icon 2015/11 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdf icon 2015/11 Žiadosť účastníka o zmenu zmluvy - Slovak Telekom, a.s.

pdf icon 2015/11 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

pdf icon 2015/12 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

pdf icon 2015/12 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

2016

pdf icon

Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2016)

pdf icon

 2016/01 Dodaktok k zmluve o poskytovaní služieb - KOMENSKY, s.r.o.

pdf icon 2016/02 Tuzemské cestovné poistenie zmluva - Kooperativa, a.s.

pdf icon 2016/02 Kúpna zmluva - Wastex Slovensko, s.r.o.

pdf icon 2016/03 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

pdf icon 2016/03 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

pdf icon 2016/04 Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení odpadu - FÚRA, s.r.o

pdf icon 2016/06 Zmluva o diele - Slavko Potoček

2017


pdf icon

Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2017)

pdf icon

2017/02 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"

pdf icon 2017/07 Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Tajný život mesta

2018

pdf icon

Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2018)

pdf icon

Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2018v2)

pdf icon

2018/01 Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, spol. s.r.o

pdf icon 2018/01 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu - ESPIK Group s.r.o.

pdf icon 2018/01 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdf icon 2018/02 Rámcová kúpna zmluva - ŠEVT a.s.

pdf icon 2018/02 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov - SAD Prešov, a.s.

pdf icon 2018/02 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov - ZŠ Mirka Nešpora

pdf icon 2018/03 Zmluva o budúcej zmluve - Súkromná ZUŠ Miroslava Kobeláka

pdf icon 2018/04 Zmluva o poskytovaní služieb - NAJ, s.r.o.

pdf icon 2018/05 Zmluva o poskytovaní služby evidencie odpadu o nájme a podnájme nebytových priestorov - DUMAREPO